Dane firmowe

Dane firmowe

DEVISIONER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Czarodzieja 16
03-116 Warszawa
NIP 5213657519
E-mail kontaktowy: biuro@devisioner.pl
Numer identyfikacyjny REGON 146927330
Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000479752
BDO 000513323

Numery rachunków rozliczeniowych

22 1090 2851 0000 0001 4720 5945 USD
96 1090 1694 0000 0001 4168 4879 PLN
97 1090 1694 0000 0001 4168 5055 EUR